Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ

3 września 2009 r. Minister rozwoju regionalnego  Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła aktualizację Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko
. Wytyczne obowiązują od 4 września 2009 r. Więcej

Pobierz dokument

Opis zmian

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: wtorek, 08, wrzesień 2009 11:41
Odslony: 2374