Aktualizacja nowej strony internetowej Ministerstwa Środowiska

Zakończono proces aktualizacji na nowej stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/pois. Większość danych zamieszczanych na Ekoportalu zostało przeniesionych,   w związku z powyższym należy korzystać z nowych stron, informacje dotychczas zamieszczane na Ekoportalu często są już nieaktualne.

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: wtorek, 18, sierpień 2009 10:09
Odslony: 2079