Kolejna Umowa o dofinansowanie projektu z Podkarpacia podpisana

Podpisano kolejną Umowę o dofinansowanie na realizację projektu z województwa podkarpackiego - w ramach I priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 29 lipca 2009 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie podpisano Umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryłówka: etap I - Dąbrowica, etap II - Kuryłówka" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Ze strony WFOŚiGW
w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu - Lesław Budzisz, zaś Wnioskodawcę - Gminę Kuryłówka reprezentował Wójt Tadeusz Halesiak.

Wartość całkowita projektu wynosi: 9 144 526,73 zł., maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dla projektu - 7 915 502,34 zł., wysokość dofinansowania - 6 728 176,99 zł.

Projekt będący przedmiotem umowy zakłada budowę ok. 32 km sieci kanalizacji sanitarnej i 18 pompowni ścieków.

Zdjęcia

Podpisanie umowy Podpisanie umowy

Podpisanie umowy Podpisanie umowy

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: czwartek, 30, lipiec 2009 16:07
Odslony: 2219