Opublikowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) - dokument zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ, określa on obowiązki beneficjentów w zakresie informowania i promowania projektów współfinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - pobierz

Załącznik 1. Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ - pobierz

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: czwartek, 30, lipiec 2009 14:21
Odslony: 2476