Na stronie interentowej www.mos.gov.pl opublikowano listy rankingowe wniosków złożonych w IV i V rundzie konkursowej

Listy rankingowe wniosków złożonych złożonych w IV naborze (16.02 - 27.02.2009):

konkurs nr 4/POIiŚ/1.1/02/2009

konkurs nr 2/POIiŚ/2.1/02/2009

konkurs nr 3/POIiŚ/2.2/02/2009

Pobierz listy

Listy rankingowe wniosków złożonych w V naborze (14.04-30.04.2009):

konkurs nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009 - pobierz

konkurs nr 3/POIiŚ/2.1/04/2009 - pobierz

konkurs nr 4/POIiŚ/2.2/04/2009