Aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ

Zaktualizowane wzory umów o dofinansowanie dla priorytetów I-V oraz XIV i XV zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska i  zastąpiły poprzednio zamieszczone wzory umów. Więcej

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: środa, 03, czerwiec 2009 15:48
Odslony: 2303