Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania warunków kontraktowych FIDIC

  • Drukuj
Stranowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania warunków kontarktowych FIDIC oraz niektórych klauzul umownych w projektach finansowanych z Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - pobierz informację
Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: wtorek, 02, czerwiec 2009 12:48
Odslony: 2650