Stranowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania warunków kontarktowych FIDIC oraz niektórych klauzul umownych w projektach finansowanych z Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - pobierz informację