Potwierdzenie przyznania dofinansowania dla projektów z Podkarpacia

10 lutego 2009 r. w Rzeszowie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Stanisław Gawłowski uroczyście wręczył Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I  - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, dwóm beneficjentom z województwa podkarpackiego:

Wodociągom Dębickim Sp. z o. o. na realizację projektu pt. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica", wysokość dofinansowania wynosi 17 425 087,99 zł.

Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ropczycach na realizacje projektu pt. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce - etap I", wysokość dofinansowania wynosi 14 415 156,47 zł.

Potwierdzenie Ministerstwa Środowiska w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektów stanowi dla Instytucji Wdrażającej podstawę do rozpoczęcia procedury związanej z zawarciem umowy o dofinansowanie z beneficjentami projektów.

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: czwartek, 19, luty 2009 10:14
Odslony: 2636