Interpretacja kryteriów formalnych i merytorycznych

 

 Interpretacja kryteriów formalnych i merytorycznych

Ministerstwo Środowiska pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaprezentowało interpretację kryteriów formalnych i merytorycznych. Informacje mają szczególne znaczenie dla podmiotów przygotowujących projekty do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach PO IiŚ. Niezbędne jest, aby przed wypełnianiem dokumentów aplikacyjnych zapoznać się z interpretacją kryteriów przedstawionych przez Ministerstwo Środowiska.

Pobierz dokument

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: czwartek, 12, luty 2009 15:27
Odslony: 2417