Ogłoszenie o konkursach dla działań 1.1, 2.1, 2.2 POIiŚ z dn. 15.01.2009 r.

Ministerstwo Środowiska informuje o ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla:

Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 4/POIiŚ/1.1/02/2009),

Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 2/POIiŚ/2.1/02/2009), działanie 2.2 - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 3/POIiŚ/2.2/02/2009)

Informacje o konkursach są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pobierz informację

Ogłoszenie

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: piątek, 23, styczeń 2009 11:04
Odslony: 2508