Listy rankingowe wniosków złożonych w ramach I i II naboru dla działań 1.1 i 2.2 POIiŚ

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska zostały opublikowane listy rankingowe wniosków złożonych w ramach I i II naboru dla działań 1.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach I naboru zakończonego 26 maja 2008 r., konkurs nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008, działąnie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, lista rankingowa obejmuje 37 projektów po ocenie merytorycznej I stopnia. Pobierz listę

W ramach II naboru zakończonego 1 września 2008 r., konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, lista rankingowa obejmuje 25 projektów po ocenie merytorycznej I stopnia, natomiast w ramach konkursu nr 1/POIiŚ2.2/08/2008, działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich, na liście rankingowej znajduje się jeden projket. Pobierz listy

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: czwartek, 11, grudzień 2008 16:17
Odslony: 2462