Aktualizacja listy projektów indywidualnych

Do 8 grudnia trwają konsultacje społeczne nowych projektów proponowanych do umieszczenia na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Aktualizacja listy projektów indywidualnych - pobierz dokument

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: środa, 26, listopad 2008 11:52
Odslony: 2369