Uroczystość podpisania aneksów do porozumień ws. realizacji PO IiŚ

Ministerstwo Środowiska - Instytucja Pośrednicząca dla sektora środowiska w Programie Infrastruktura i Środowisko podpisała aneksy do porozumień ws. programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Instytucjami Wdrażającymi. Pobierz informację

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie reprezentował Prezes Lesław Budzisz (z lewej).

Podpisanie aneksu

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: poniedziałek, 30, czerwiec 2008 13:48
Odslony: 2633