Informacja nt. korzystania z Generatora Wniosków

Informacja nt. korzystania z Generatora Wniosków

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że na stronie internetowej http://generator-poiis.pl dostępny jest Generator Wniosków dla potencjalnych beneficjentów, którzy będą realizować swoje projekty w ramach środowiskowych osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W związku z ogłoszeniem konkursu dla projektów w ramach:

Priorytetu I: Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM,  

Priorytetu II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 "Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych"   

informujemy, że wszystkie wnioski powinny być wypełnione w Gneratorze Wniosków. W przypadku poważnych problemów technicznych należy kontaktować się z Departamentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko telefonicznie, nr tel. 022 5792823 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

 

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: piątek, 27, czerwiec 2008 09:56
Odslony: 2644