Niestosowanie Wytycznych w zakresie postępowania ...

Niestosowanie Wytycznych w zakresie postepowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Pobierz informację

Zmieniony przez: Ilona Tomczyk
Zmieniono: poniedziałek, 28, kwiecień 2008 13:59
Odslony: 2459