Ogłoszenie o pierwszym konkursie dla działań 1.1 i 2.1 POiŚ z dn. 18.03.2008 r.

Ogłoszenie o pierwszym konkursie dla działań 1.1 i 2.1 POIiŚ

Ministerstwo Środowiska - Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłosiła nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008)

Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1. - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 1/POIiŚ/2.1/04/2008).

 Treść ogłoszenia (pdf) pobierz plik

 Uwaga nastąpiła zmiana regulaminów konkursu oraz została opublikowana lista wzorów oświadczeń niezbędnych do wniosku o dofinansowanie - informacje są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem: http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/POIiS/konkursy/konkurs_pierwsza_i_druga_os_marzec.psml

Przestają obowiązywać Wytyczne w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym. Pobierz informację

Propozycja zmian Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z programów krajowych lub regionalnych. Pobierz informację

Informacja nt. korzystania z Generatora Wniosków

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że na stronie internetowej http://generator-poiis.pl dostępny jest Generator Wniosków dla potencjalnych beneficjentów, którzy będą realizować swoje projekty w ramach środowiskowych osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W związku z ogłoszeniem konkursu dla projektów w ramach:

Priorytetu I: Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM,  

Priorytetu II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 "Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych"   

informujemy, że wszystkie wnioski powinny być wypełnione w Gneratorze Wniosków. W przypadku poważnych problemów technicznych należy kontaktować się z Departamentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko telefonicznie, nr tel. 022 5792823 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

Wnioski złożone do WFOŚiGW w Rzeszowie:

1. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica" - Wnioskodawca: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., budżet projektu: 39326584,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania:17475554,19 zł.

2. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce - etap I"  - Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., budżet projektu: 29401290,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 14415156,47 zł.

3. "Kanalizacja miasta w ramach aglomeracji Lubaczów - Mazury II, Partyzantów, Kopernika, Przemysłowa II, Piaski" - Wnioskodawca: Gmina Miejska Lubaczów, budżet projektu: 5613545,00 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 1759984,25 zł.

 Wyniki pierwszego naboru wniosków w ramach POIiŚ

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: wtorek, 28, kwiecień 2009 12:35
Odslony: 3113