Informacje na temat stanu wdrażaniaProgramu Infrastruktura i Środowisko, w tym informacje miesięczne dotyczące bieżących postępów  w realizacji Programu oraz obszerniejsze dokumenty podsumowujące wdrażanie Programu, tj. sprawozdania okresowe i  roczne z realizacji Programu są publikowane na stronie internetowej:

http://www.pois.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx