Przedstawiamy Listę przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Rzeszowie na 2010 rok.

Lista do pobrania z pliku (w formacie Adobe Acrobat):

LPP-2010 - Opis