🌿Finansowanie Programu Czyste Powietrze będzie wznowione.

WFOŚiGW w Rzeszowie wyjaśnia, że brak płynności w finansowaniu Programu Czyste Powietrze nie jest wynikiem naszego zaniechania i został spowodowany zaprzestaniem przekazywania środków pieniężnych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przywrócenie wypłat na rzecz Beneficjentów jest dla nas priorytetem i Zarząd Funduszu czyni starania aby stało się to jak najszybciej.

czy3