Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 1 dalmierza laserowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie OZE w infrastrukturze publicznej, i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.3.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”, wg. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszym zapytaniu.

Szczegółowy opis warunków zamówienia w sekcji załączniki.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe 25/2020 doc 792.00 KB Marcin Pasieka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 24 listopad 2020 20:47 Marcin Pasieka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 24 listopad 2020 20:47 Marcin Pasieka