Zarządzenie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie procedury rozpatrywania wniosków o przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez WFOŚiGW w Rzeszowie od 2012 r.

Formularz Wniosku o uruchomienie środków z rezerwy budżetowej znajduje się tutaj.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 10 styczeń 2019 19:22 Marcin Pasieka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 styczeń 2019 19:22 Marcin Pasieka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 styczeń 2019 19:24 Marcin Pasieka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 styczeń 2019 19:26 Marcin Pasieka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 styczeń 2019 19:27 Marcin Pasieka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 styczeń 2019 19:29 Marcin Pasieka