ROOT

Prawo ochrony środowiska Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1994
Deklaracja dostępności Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1697
Unieważnienie postępowania Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1659
Prowadzone rejestry Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1580
2019.01.24 - zapytania ofertowe nr 3, 4, 5, 6 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1061
Zapytanie ofertowe 10/2019 - unieważnienie Udostępniony przez: Ilona Tomczyk Odsłon: 660
Zapytanie ofertowe 11/2019 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 656
Protokół z wyboru oferty - Zapytanie ofertowe 2/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 655
Protokół z wyboru oferty - Zapytanie ofertowe 6/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 529
Zapytanie ofertowe nr 8/2020 - protokół z wyboru oferty Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 499
Zapytanie ofertowe 7/2020 - unieważnienie Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 483
Zapytanie ofertowe nr 9/2020 - protokół z wyboru oferty Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 585
Zapytanie ofertowe 24/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 498
Zapytanie ofertowe 25/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 493
2020.11.24 r. - zapytanie ofertowe 26/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 734
Zapytanie ofertowe 28/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 708
Zapytanie ofertowe 29/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 598
Zapytanie ofertowe 30/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 746
Strategia działania Funduszu 2021-2024 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 812
Zapytanie ofertowe 3/2021 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 572
Dostawa serwerów, macierzy, osprzętu sieciowego, zasilacza awaryjnego, oprogramowania wirtualizacyjnego i oprogramowania do backupu wraz z wdrożeniem Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 223
Dostawa laptopów z oprogramowaniem systemowym i biurowym Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 271
Przedsięwzięcia priorytetowe na rok 2022 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 328
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 194
Sprawozdanie z wykonania Planu Działalności za 2021 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 144
Sprawozdanie za rok 2021 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 150
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2021 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 92
Ogłoszenie wyniku postępowania Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 252
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 27.07.2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 484
Ogłoszenie nr 9/2022 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 72
Rada Nadzorcza Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 445977
Strategia działania Funduszu 2017-2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1797
Przetarg nieograniczony - Organizacja szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 898
Udostępnianie Informacji publicznej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2147
Zapytanie ofertowe 10/2019 Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 716
Zapytanie ofertowe 2/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 741
Zapytanie ofertowe nr 6/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 831
Zapytanie ofertowe nr 7/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 732
Zapytanie ofertowe nr 8/2020 - odpowiedzi na pytania oferentów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 454
Zapytanie ofertowe nr 9/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 631
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2019 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 790
Przedsięwzięcia priorytetowe na rok 2021 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 825
Sprawozdanie za rok 2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 458
Plan zamówień publicznych na 2021 rok - korekta Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 366
Plan działalności na 2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 359
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 11.04.2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 498
Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Projektu Doradztwa Energetycznego oraz na potrzeby biura WFOŚiGW w Rzeszowie. Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 217
Ogłoszenie nr 8/2022 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 101
Zarząd Funduszu Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 22514
Przedsięwzięcia priorytetowe na rok 2019 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2623
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2018 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1046
Zapytanie ofertowe nr 8/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 560
Sprawozdanie za rok 2019 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 853
Plan zamówień publicznych na 2021 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 681
Ogłoszenie nr 3/2021- Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 2394
Plan działalności na 2021 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 284
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 03.03.2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 487
Ogłoszenie nr 7/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 277
Adresy Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 640027
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2017 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1671
Sprawozdanie za rok 2018 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1316
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 08.02.2021 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2159
Ogłoszenie nr 7/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 328
Sprawozdanie za rok 2017 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1742
Zasady udzielania pożyczek płatniczych w okresie stanu epidemii COVID-19 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1018
Ogłoszenie 7/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 458
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 28.05.2020 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2423
Ogłoszenie nr 6/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 319
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 21.02.2020 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2616
Ogłoszenie 7/2022 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 650
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 01.01.2019 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 5513
Ogłoszenie 6/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 400
Instrukcja oznakowania Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 7232
Ogłoszenie nr 5/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 282
Procedury rozpatrywania wniosków o przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1646
Ogłoszenie nr 4/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 297
Ogłoszenie 6/2022 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 348
Ogłoszenie nr 3/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 235
Ogłoszenie 5/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 384
Ogłoszenie 4/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 242
Ogłoszenie 3/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 247
Ogłoszenie nr 2/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 266
Ogłoszenie 5/2022 - konkurs na stanowisko referenta ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 486
Ogłoszenie 4/2022 - konkurs na stanowisko referenta ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 257
Ogłoszenie 3/2022 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 223
Ogłoszenie 2/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 506
Ogłoszenie nr 1/2022 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 902
Ogłoszenie 2/2022 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 397
Ogłoszenie 1/2022 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 426
OGŁOSZENIE 1/2022 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 504
Ogłoszenie 6/2021 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 947
Ogłoszenie nr 6/2021 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 690
Ogłoszenie nr 4/2021- Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 710
Ogłoszenie 5/2021 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1258
Ogłoszenie nr 5/2021 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1185
Ogłoszenie nr 4/2021 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1157
Ogłoszenie 4/2021- lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1201
Ogłoszenie nr 3/2021 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1112
Ogłoszenie nr 3/2021 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1265
Ogłoszenie nr 2/2021 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1138
Ogłoszenie 2/2021 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1036
Ogłoszenie nr 2/2021 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1334
Ogłoszenie nr 1/2021 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1202
Ogłoszenie nr 1/2021 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1217
Ogłoszenie nr 3/2020 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 939
Ogłoszenie nr 3/2020 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1050
Ogłoszenie nr 2/2020 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1100
Ogłoszenie 2/2020 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1154
Ogłoszenie nr 2/2020 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1160
Ogłoszenie nr 1/2020 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1520
Ogłoszenie 1/2020 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1643
Ogłoszenie nr 1/2020 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1802
Ogłoszenie nr 8/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1340
Ogłoszenie 8/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1647
Ogłoszenie nr 8/2019 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1672
Ogłoszenie nr 7/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2035
Ogłoszenie nr 2/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1495
Ogłoszenie nr 6/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 3380
Ogłoszenie 7/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2820
Ogłoszenie 6/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2582
Ogłoszenie nr 5/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1347
Ogłoszenie nr 1/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1320
Ogłoszenie nr 7/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2237
Ogłoszenie nr 6/2019 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1992
Ogłoszenie nr 1/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1462
Ogłoszenie nr 5/2019 - informacja o zmianie terminu rozmów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1657
Ogłoszenie 5/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1807
Ogłoszenie nr 4/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1579
Ogłoszenie nr 1/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1430
Ogłoszenie 4/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1276
Ogłoszenie nr 5/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1705
Ogłoszenie nr 2/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1796
Ogłoszenie nr 4/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1698
Ogłoszenie nr 3/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1673
Ogłoszenie 1/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2231
Ogłoszenie 3/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1657
Ogłoszenie 2/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1606
Ogłoszenie nr 3/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2208
Ogłoszenie nr 2/2019 - Konkurs na stanowisko doradcy energetycznego Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1831
Ogłoszenie nr 1/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2292
Ogłoszenie nr 4/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1777
Ogłoszenie nr 4/2018 - informacja o terminie rozmów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1632
Ogłoszenie nr 4/2018 - informacja o terminie rozmów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1389
Ogłoszenie nr 4/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1619
Ogłoszenie nr 3/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1663
Ogłoszenie nr 4/2018 - Konkurs na stanowisko doradcy energetycznego Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1440
Ogłoszenie nr 2/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1554
Ogłoszenie nr 3/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1602
Ogłoszenie nr 2/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1419
Ogłoszenie nr 3/2018 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1421
Ogłoszenie nr 2/2018 - Konkurs na stanowisko doradcy energetycznego Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1481
Ogłoszenie nr 1/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1330
Ogłoszenie nr 1/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1581
Ogłoszenie nr 1/2018 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1548

Podkategorie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799) jako samorządowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 z późn.zm.).

Zasady, organizację i tryb działania Wojewódzkiego Funduszu określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U.2017.2386) oraz „Regulamin Organizacyjny Biura WFOŚiGW w Rzeszowie”.

Środki przeznaczane na wsparcie realizacji zadań ochrony środowiska pochodzą m.in. z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych za nieprzestrzeganie warunków korzystania ze środowiska. Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 z późn.zm.).

W rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.) Fundusz jest samorządową osobą prawną.

Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.).

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U.2010.226.1479).

Pomoc publiczna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2018.362).

Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799), w oparciu o uchwalane corocznie plany działalności i listy przedsięwzięć priorytetowych.

Pomoc finansowa Funduszu, o której mowa w ust. 1 kierowana jest do podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu art. 3, pkt 20 w/w ustawy.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie pożyczek i dotacji, przy czym podstawową formą pomocy są pożyczki.

Przy wyborze i ocenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej Fundusz kieruje się "Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie", natomiast pomoc finansowa udzielana jest w oparciu o "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie" - dokumenty uchwalane przez Radę Nadzorczą Funduszu.