W sobotę 5 października miało miejsce podpisanie umów dotacyjnych dla OSP z terenu województwa podkarpackiego w ramach naboru wniosków na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydarzenie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w obecności przedstawicieli OSP oraz grupy parlamentarzystów z podkarpacia na czele z Posłem RP Panem Zbigniewem Chmielowcem, przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

Podpisanie umów z OSP

 

Logo konkursu  Logo WFOŚiGW Poznań 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu serdecznie zachęca do wzięcia udziału w konkursie na projekt plakatu promującego Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz studentów. Termin nadsyłania zgłoszeń i projektów będzie trwać do 27.09.2019 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 4 października 2019 r., a wręczenie nagród będzie miało miejsce w ramach finału Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2019, który odbędzie się 10 października br. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM. Organizatorem i fundatorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin_plakat_mkk_2020.pdf)regulamin_plakat_mkk_2020.pdf[1. Regulamin konkursu]180 kB
Pobierz plik (karta_zgłoszenia_osoba_maloletnia.pdf)karta_zgłoszenia_osoba_maloletnia.pdf[2. Karta zgłoszenia osoba małoletnia]122 kB
Pobierz plik (karta_zgłoszenia_osoba_pelnoletnia.pdf)karta_zgłoszenia_osoba_pelnoletnia.pdf[3. Karta zgłoszenia osoba pełnoletnia]120 kB
Pobierz plik (zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_w_ramach_prac_zgloszonych_do_konkursu.pdf)zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_w_ramach_prac_zgloszonych_do_konkursu.pdf[4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych]120 kB

W dniu 16.08.2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie nie pracuje.

Wszystkich beneficjentów i chcących zasięgnąć informacji
zapraszamy w dniu 24.08.2019 r.,
w którym Fundusz będzie pracował z zamian dzień wolny 16.08.2019 r.

 

 

WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi nabór ciągły wniosków w ramach programu "Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń dla środowiska".

Zachęcamy do zainteresowania Programem z uwagi na fakt, że dofinansowaniem mogą być objęte niżej wymienione przedsięwzięcia:

  1. działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa,

3 lipca rusza nabór nowego programu przygotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Polska Geotermia Plus.

Jest to program krajowy, będzie realizowany w latach 2019-2025, przy czym zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r., a wydatkowanie środków przewidziano do 2025 r.

Program, skierowany wyłącznie do przedsiębiorców, ma przyczynić się do rozwoju i zwiększenia wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Ogłoszony nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wpływające do NFOŚiGW wnioski oceniane będą na bieżąco.

Przedsięwzięcia, które mają szansę na dofinansowanie podzielono na obligatoryjne i fakultatywne. Wśród tych pierwszych są: budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym, lub modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/ elektrociepłownię/ elektrownię geotermalną, opartej na źródle geotermalnym, lub wykonanie lub rekonstrukcja otworu geotermalnego z wyłączeniem pierwszego odwiertu badawczego. Fakultatywnie inwestycje, kwalifikujące się do wsparcia w ramach nowego programu NFOŚiGW to na przykład modernizacja sieci ciepłowniczych, poprawa efektywności energetycznej, instalacje OZE, wykonanie pierwszego odwiertu badawczego.

Szczegóły programu oraz naboru na stronie NFOŚiGW w Warszawie https://www.nfosigw.gov.pl/.