W piątek 5 czerwca br. miało miejsce podpisanie umowy pożyczki na zadanie: Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego specjalnego, z zabudową ssąco- płuczącą, z systemem odzysku wody przeznaczonej do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej, wraz z usuwaniem osadów i o ciągłym procesie recyrkulacji wody.

Wsparcie zostało udzielone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie i wyniosło 1.528.000,00 zł

Z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Adam Skiba, natomiast ze strony Pożyczkobiorcy Prezes Zarządu Pan Janusz Fic oraz członek Zarządu Pan Zdzisław Syzdek.

Podpisanie umowy z MPGK Krosno

 

Logo

 

Biuro WFOŚIGW w dniu 12.06 br. - będzie NIECZYNNE.


Wszystkich beneficjentów i chcących zasięgnąć informacji zapraszamy także do kontaktu telefonicznego w dniu 06.06.2019 r.(sobota),
w którym Fundusz będzie pracował w zamian dzień wolny 12.06.2020 r.

WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczy 10 mln zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w adaptację do zmian klimatu.

Nowy konkurs na najbardziej zielono-niebieską infrastrukturę ma ruszyć już w czerwcu. To element projektu Ministra Klimatu pn.: "Miasto z klimatem".

Konkurs dotacji na najbardziej zielono-niebieski projekt - Miasto z klimatem - Zielono-niebieska infrastruktura stanowi część Programu Priorytetowego NFOŚiGW "Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska".

W konkursie dofinansowywane będą rozwiązania miejskie służące adaptacji do zmian klimatu oraz ochronie klimatu.

Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

Konkurs skierowany zostanie do miast (beneficjenci – dwie kategorie: miasta do 100 tys. mieszkańców, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców).

Wysokość dotacji: do 1 mln zł lub max do 50% kosztów projektu.

Będzie istniała możliwość dofinansowania inwestycji już rozpoczętych, ale niezakończonych przed dniem złożenia wniosku.

Więcej informacji znajduje się pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/miasto-z-klimatem--zielono-niebieska-infrastruktura-nowe-mozliwosci-dla-gmin.

 

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Niech Zmartwychwstały błogosławi!

 

 

Zastępca Prezesa
WFOŚiGW w Rzeszowie

Bogusław Kida

Kartka Wielkanoc 2020

Prezes
WFOŚiGW w Rzeszowie

Adam Skiba

Wojewódzkie Fundusze razem w walce z COVID-19

Ministerstwo KlimatuPonad trzy miliony dwieście tysięcy złotych na zagospodarowanie zużytych ubrań, wykorzystywanych przez lekarzy, ratowników i personel medyczny podczas opieki nad chorymi na koronawirusa – to wkład szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w walkę ze skutkami COVID-19. Inicjatywa realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Agencji Rezerw Materiałowych.

„Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni Medykom, którzy codziennie wykonują ogromną pracę, opiekując się chorymi na COVID-19, niejednokrotnie narażając własne zdrowie i życie. Ze względów sanitarnych, w celu ograniczenia możliwości zakażenia się koronawirusem, odpady w postaci maseczek, przyłbic i kombinezonów ochronnych, z których korzystają, muszą być zagospodarowywane w bezpieczny sposób. Dlatego też cieszy nas inicjatywa Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo personelu medycznego oraz troskę o środowisko, przekażą wsparcie finansowe na ten cel” – mówi minister klimatu Michał Kurtyka.

Jak dodał szef resortu klimatu, priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy mogą mieć styczność z odpadami medycznymi. Bezpieczne zagospodarowanie zużytych ubrań ochronnych i maseczek, wykorzystywanych przez personel medyczny, jest bardzo istotnym zadaniem, którego bieżąca realizacja wymaga wsparcia.