W dniach 18-19 maja b.r. w Polańczyku odbyło się szkolenie pracowników WFOŚiGW z Rzeszowa oraz WFOŚiGW z Lublina.

Inicjatywa wspólnej organizacji szkolenia dwóch Funduszy z przygranicznych województw zrodziła się w reakcji na sytuację za naszą wschodnią granicą.

Tematyka obejmowała szeroko rozumiane bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wystąpienia sytuacji związanych z konfliktem oraz reakcji na nie.

Program szkolenia opracowany został w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie, Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Dowódcą
3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, Wojewodą Podkarpackim, a prelegenci byli przedstawicielami tych jednostek, co zapewniło wysoki poziom merytoryczny.

Tematy szkolenia:

  • Aktywny strzelec - (zasady zachowania ofiar).
  • Zasady zachowania w sytuacji ujawnienia przedmiotu niebezpiecznego w miejscu publicznym.
  • Zasady zachowania w sytuacji zakładniczej – (zasady zachowania ofiar).
  • Bezpieczeństwo pracowników administracji – aspekty prawne i praktyczne.
  • Zasady zachowania się ludności cywilnej w przypadku wystąpienia zdarzeń z użyciem substancji chemicznych, materiałów promieniotwórczych lub czynników biologicznych.
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacji użycia środków bojowych w czasie działań wojennych.
  • Funkcjonowanie 3 Podkarpackiej Brygady Terytorialnej im. Płk. Łukasza Cieplińskiego na terenie województwa podkarpackiego.
  • Funkcjonowanie organów administracji publicznej szczebla wojewódzkiego w czasie kryzysu militarnego – politycznego.
  • Ogniwo konne w strukturze Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie wraz z zaprezentowaniem koniowozu do transportu koni policyjnych.

Rangę spotkania podniosła obecność zaproszonych gości, którzy podzielili się z uczestnikami wiedzą na tematy objęte szkoleniem. Wśród nich wystąpienia związane z problematyką zagrożeń spowodowanych konfliktem za naszą wschodnią granicą wygłosili: Poseł Piotr Babinetz, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wójt Gminy Solina Adam Piątkowski, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Jacek Juwa, Dyrektor Oddziału Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce Krzysztof Majcher.

 Zdjęcie Polańczyk 01

 

Logo

W dniach 18-19 maja br. pracownicy WFOŚiGW odbywają szkolenie wyjazdowe, w związku z tym kontakt w tych dniach będzie utrudniony, za co przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy koordynacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przeznaczą ponad 30 mln zł na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) na uzupełnienie sprzętu strażackiego, który w ramach prowadzonej aktualnie zbiórki, zostanie przekazany stronie ukraińskiej. 

"Ukraińscy strażacy podejmują heroiczne działania ratownicze w obliczu ataków wojennych na ich kraj. Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem jednostek OSP, na Ukrainę trafi sprzęt strażacki, tak bardzo tam w tej chwili potrzebny, do ratowania ludzkiego życia i zdrowia".

– powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Wsparcie w wysokości ponad 30 mln zł zostanie udzielone m.in. w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

 

Logo Logotyp NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy koordynacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przeznaczą ponad 30 mln zł na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) na uzupełnienie sprzętu strażackiego, który w ramach prowadzonej aktualnie zbiórki, zostanie przekazany stronie ukraińskiej.

Ukraińscy strażacy podejmują heroiczne działania ratownicze w obliczu ataków wojennych na ich kraj. Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem jednostek OSP, na Ukrainę trafi sprzęt strażacki, tak bardzo tam w tej chwili potrzebny, do ratowania ludzkiego życia i zdrowia – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Wsparcie w wysokości ponad 30 mln zł zostanie udzielone m.in. w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

 

 

242322273 614217553067169 6433286754272923515 n

 

243930306 281597670482473 8923049098733801089 n

„Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”-  coroczna kampania samorządu województwa podkarpackiego trwająca nieprzerwanie od 2015 roku, polegająca na sadzeniu drzew i krzewów miododajnych w celu przyczynienia sie do ochrony bioróżnorodności w naszym województwie. Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Podkarpacia, które chętnie biorą udział w akcji. W tym roku zgłosiło się aż 98 samorządów, którym przekazywane jest łącznie 4 700 sztuk sadzonek, a pozostałe 1 300 otrzyma Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie.

Tym razem sadzonki trafiły do Marka Bańkowskiego – wójta gminy Bukowsko, Tomasza Szeleszczuka – wójta gminy Żurawica oraz wyznaczonych przedstawicieli gmin Tryńcza, Leżajsk i Wielopole Skrzyńskie. Przekazanie nastąpiło w obecności Adam Skiby, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Tadeusza Dylona, prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego reprezentującego również Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie.

Sadzonki przekazał samorządowcom członek zarządu województwa Stanisław Kruczek, który podziękował wszystkim za podjęcie trudu związanego z przeprowadzeniem akcji sadzenia drzew i krzewów miododajnych. Podkreślił również, że w zadanie zaangażowana jest często społeczność lokalna, w tym dzieci i młodzież szkolna, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej i inne osoby, którym leży na sercu dbanie o środowisko oraz estetykę naszego województwa.

Stanisław Kruczek podziękowania skierował również do Adama Skiby, prezesa WFOŚiGW, dzięki dotacjom pozyskiwanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie jest możliwy tak szeroki zasięg przedsięwzięcia. W bieżącym roku dotacja ta wyniosła 75 tys. złotych.