W dniu 04.10.2021 r. wystepowały problemy z dostępem do strony internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie związane z awarią u dostawcy usług.

Za problemy przepraszamy.

Obecnie strona działa w sposób niezkłócony.

 

 

W dniu 28 lipca 2021 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie, nastąpiło podpisanie i przekazanie Umów Ochotniczym Strażom Pożarnym z Powiatu Rzeszowskiego i Miasta Rzeszów na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” tzw. „Mały Strażak” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

DSC 1039

Celem programu „Mały Strażak” jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. Umowy po podpisaniu zostały wręczone przez Wojewodę Podkarpackiego Panią Ewa Leniart Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Pana Bogusława Kide oraz Posła na Sejm RP Pana Andrzeja Szlachtę. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak, Komendant Miejski PSP w Rzeszowie st. bryg. Tomasz Baran.

W Rzeszowie, w urzędzie marszałkowskim, został zainaugurowany program „Prosto po Czyste Powietrze”. Będzie on realizowany przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny, a jego celem jest wsparcie mieszkańców Podkarpacia w wymianie starych pieców, tzw. kopciuchów.

Program PGNiG startuje na Podkarpaciu, gdyż województwo przyjęło lokalną uchwałę antysmogową. Zgodnie z nią do końca tego roku, wszyscy mieszkańcy, którzy mają kotły na paliwo stałe, czyli np. na węgiel, starsze niż 10 lat – muszą je wymienić.

04

O szczegółach projektu mówili podczas konferencji jej uczestnicy: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Arkadiusz Sekściński – wiceprezes ds. Rozwoju PGNiG, Henryk Mucha – prezes PGNiG Obrót Detaliczny, Bartłomiej Orzeł – pełnomocnik rządu ds. Programu Czyste Powietrze, Adam Skiba – prezes WFOŚiGW. W konferencji uczestniczyła także Anna Huk – członek zarządu województwa podkarpackiego oraz Mariusz Król – przewodniczący komisji rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska w Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu wczorajszym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, miało miejsce podpisanie i przekazanie umów na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” tzw. "Mały Strażak" z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Celem programu „Mały Strażak” jest doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych celem zwiększenia potencjału technicznego.

OSP Łańcut

Umowy z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego zostały podpisane i wręczone przez Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Pana Bogusława Kidę. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Marczenia, Komendant Powiatowy PSP w Łańcucie st. bryg. Bogusław Golenia oraz Wiceprezes ZOSP RP w Łańcucie dh Adrzej Leniar.

image0000002

image0000001

W dniu dzisiejszym, w Centrum Konferencyjnym Hotelu Nafta w Krośnie odbywa sie Konferencja towarzysząca uroczystemu podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu pn. " Zintegrowany system gospodarki odpadowo- energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego- II etap" na realizację zadania pn. "Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą przygotowania i magazynowania paliwa". Krosnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. zostanie wsparty dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50.000.000 zł oraz pożyczką preferencyjną w wysokości 61.743.000 zł

Budowa bloku energetycznego zamknie cykl inwestycyjny, który stworzy w regionie kompleksowy system zagospodarowania odpadów zapewniający maksymalizację odzysku surowcowego oraz termiczne zagospodarowanie pozostałości z sortowania z efektywnym odzyskiem energii w układzie kogeneracyjnym na potrzeby Miasta Krosna.

Ze względu na wieloletnią i owocną współpracę WFOŚiGW w Rzeszowie z Holdingiem, w tymże wydarzeniu uczestniczy również Prezes WF Pan Adam Skiba, natomiast umowę z ramienia NFOŚiGW podpisuje Z-ca Prezesa Zarządu Pan Dominik Bąk. W konferencji biorą równiez udział przedstawiciele 27 samorządów, które podpisały porozumienia z Holdingiem.