01 znak podstawowy kolor biale tlo       logo2       logo3

 

tylawa 2023

 

W dniach 16 – 17 września 2023 r. w zajeździe „Bartnik” w Tylawie odbyła się konferencja „Źródła finansowania inwestycji proekologicznych dla mieszkańców obszarów wiejskich – ze szczególnym uwzględnieniem programu Czyste Powietrze”.

Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Konferencja była skierowana do sołtysów z terenu województwa podkarpackiego i stanowiła element realizacji kampanii: „SOŁTYS - Ambasador Programu „Czyste Powietrze”.

Tematykę dotyczącą możliwości realizacji i finansowania inwestycji proekologicznych zaprezentowali przedstawiciele:

• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

• Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

• Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

• Banku Ochrony Środowiska S.A.

• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,

• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W ramach konferencji rozstrzygnięto równie ż konkurs na najlepszy pomysł dotyczący promocji programu „Czyste Powietrze”, w którym wzięli udział sołtysi z naszego województwa. Uczestnicy wydarzenia mogli także skorzystać z konsultacji prelegentów i Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie.

W ramach konferencji przedstawiono następujące prezentacje:

 

Dzień pierwszy: 16 września 2023 r.

„Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” - stan realizacji programu w kraju”

Marta Babicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Beneficjenta Indywidualnego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Link do prezentacji: Prezentacja nr 1.1

„Dotychczasowa efektywność Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w województwie podkarpackim”

Adam Skiba - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie

Link do prezentacji: Prezentacja nr 1.2

„Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Inwestycje w zakresie wsparcia powierzchniowego dla Rolnictwa Ekologicznego”

Katarzyna Lepionka - Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Link do prezentacji: Prezentacja nr 1.3

„Działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w świetle ustawowych zmian w ubezpieczeniach społecznych rolników”

Marek Pająk  Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego w Rzeszowie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Link do prezentacji: Prezentacja nr 1.4

„Proekologiczne aspekty działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”

Jerzy Borcz – Dyrektor Oddziału Terenowego w Rzeszowie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Link do prezentacji: Prezentacja nr 1.5

„Finansowanie inwestycji proekologicznych samorządów, firm i właścicieli domów jednorodzinnych – oferta BOŚ Bank S.A.”

Małgorzata Gajewska, Piotr Wątroba - Bank Ochrony Środowiska S.A.

Link do prezentacji: Prezentacja nr 1.6

„Fundusze Europejskie - Możliwości finansowania inwestycji proekologicznych”

Adam Janusz - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, Biuro Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Link do prezentacji: Prezentacja nr 1.7

 

Dzień drugi: 17 września 2023 r.

„Zasady programu Czyste Powietrze

Ewa Krzysztoń - Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie

Link do prezentacji: Prezentacja nr 2.1

„Oferta finansowa w zakresie efektywności energetycznej i OZE – programy: Mój Prąd, Agroenergia, Energia dla wsi

Jerzy Janiec - Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie

Link do prezentacji: Prezentacja nr 2.2

 


 

Komunikat dla gmin w sprawie zasad oznakowania PPCP

 

Czyste PowietrzeUprzejmie informujemy, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwają obecnie prace nad pozyskaniem kolejnego źródła finansowania dla Programu „Czyste Powietrze” z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027(FEnIKS).

W najbliższym czasie, po uzyskaniu tego finansowania, wystąpi konieczność dodania, do już wskazanego obowiązku oznakowana w § 2 ust.1 pkt 21) porozumienia lub aneksu dotyczącego realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, dodatkowo znaków informujących o finansowaniu Programu „Czyste Powietrze” z programu FEnIKS.

W związku z powyższym, po ustaleniu zasad oznakowania dla programu FEnIKS zostaną przygotowane i udostępnione Państwu materiały uzupełnione o to oznakowanie. Do tego czasu uprzejmie prosimy o wstrzymanie się z realizacją obowiązku wynikającego z § 2 ust.1 pkt 21) porozumienia lub aneksu.

O umieszczeniu do pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl odpowiednich wzorów dokumentów oraz sposobie właściwego oznakowania pozostałych materiałów promocyjnych zostaniecie Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

 

 

7 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza ustanowiony przez ONZ. W tym dniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprasza do odwiedzin, przy ul. Zygmuntowskiej 9 w godzinach od 7:30 do 15:30.

W punkcie konsultacyjnym usytuowanym przy wejściu będzie możliwość skorzystania z fachowej wiedzy doradców energetycznych, którzy podpowiedzą rozwiązania dotyczące efektywności energetycznej budynków oraz przedstawią możliwości skorzystania z bezzwrotnego dofinansowania inwestycji.

Uprzejmie informujemy o rozstrzygnięciu konkursu „Młodzi dają rady – zbieraj elektroodpady” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W konkursie uczestniczyły szkoły podstawowe z województwa podkarpackiego, a jego celem była promocja idei gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych.

Laureatami konkursu zostały:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej,

Szkoła Podstawowa w Małkowicach im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Mielcu,

Serdecznie Państwu gratulujemy.