Zdjęcie 14

 

Zdjęcie 15

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dokonał już kilkudziesięciu wypłat dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa podkarpackiego w ramach "Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych, Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

W ramach naboru do tego Programu wpłynęło 901 wniosków.

Do połowy czerwca br. podpisanych zostało 553 umów z jednostkami OSP na zakup sprzętu i doposażenia na łączną kwotę 5 308 641,00 zł

Zdjęcie 02 

Zdjęcie 01 

Zdjęcie 03 

Zdjęcie 04 

Zdjęcie 05 

Zdjęcie 06 

Zdjęcie 07 

Zdjęcie 08 

Zdjęcie 09 

Zdjęcie 10 

Zdjęcie 11 

Zdjęcie 12 

Zdjęcie 13 

W tym roku beneficjentami Programu są te jednostki OSP, które przekazały sprzęt ukraińskim strażakom.

 

 

Podpisanie Umów w ramach Programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1)
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych" na rok 2022

W dniu wczorajszym, tj. 25 lipca br., w siedzibie WFOŚiGW w Rzeszowie miało miejsce podpisanie umów dotacyjnych w ramach Programu tzw. „Duży Strażak”. Oprócz Prezesów 11 jednostek OSP w wydarzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Poseł na Sejm RP Krzysztof Sobolewski, Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP Andrzej Babiec, Prezes Zarządu WF Adam Skiba.

Zdjecie 01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dokonał rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych" na rok 2022.

W dniach 18-19 maja b.r. w Polańczyku odbyło się szkolenie pracowników WFOŚiGW z Rzeszowa oraz WFOŚiGW z Lublina.

Inicjatywa wspólnej organizacji szkolenia dwóch Funduszy z przygranicznych województw zrodziła się w reakcji na sytuację za naszą wschodnią granicą.

Tematyka obejmowała szeroko rozumiane bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wystąpienia sytuacji związanych z konfliktem oraz reakcji na nie.

Program szkolenia opracowany został w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie, Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Dowódcą
3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, Wojewodą Podkarpackim, a prelegenci byli przedstawicielami tych jednostek, co zapewniło wysoki poziom merytoryczny.

Tematy szkolenia:

  • Aktywny strzelec - (zasady zachowania ofiar).
  • Zasady zachowania w sytuacji ujawnienia przedmiotu niebezpiecznego w miejscu publicznym.
  • Zasady zachowania w sytuacji zakładniczej – (zasady zachowania ofiar).
  • Bezpieczeństwo pracowników administracji – aspekty prawne i praktyczne.
  • Zasady zachowania się ludności cywilnej w przypadku wystąpienia zdarzeń z użyciem substancji chemicznych, materiałów promieniotwórczych lub czynników biologicznych.
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacji użycia środków bojowych w czasie działań wojennych.
  • Funkcjonowanie 3 Podkarpackiej Brygady Terytorialnej im. Płk. Łukasza Cieplińskiego na terenie województwa podkarpackiego.
  • Funkcjonowanie organów administracji publicznej szczebla wojewódzkiego w czasie kryzysu militarnego – politycznego.
  • Ogniwo konne w strukturze Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie wraz z zaprezentowaniem koniowozu do transportu koni policyjnych.

Rangę spotkania podniosła obecność zaproszonych gości, którzy podzielili się z uczestnikami wiedzą na tematy objęte szkoleniem. Wśród nich wystąpienia związane z problematyką zagrożeń spowodowanych konfliktem za naszą wschodnią granicą wygłosili: Poseł Piotr Babinetz, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wójt Gminy Solina Adam Piątkowski, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Jacek Juwa, Dyrektor Oddziału Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce Krzysztof Majcher.

 Zdjęcie Polańczyk 01

 

Logo

W dniach 18-19 maja br. pracownicy WFOŚiGW odbywają szkolenie wyjazdowe, w związku z tym kontakt w tych dniach będzie utrudniony, za co przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy koordynacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przeznaczą ponad 30 mln zł na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) na uzupełnienie sprzętu strażackiego, który w ramach prowadzonej aktualnie zbiórki, zostanie przekazany stronie ukraińskiej. 

"Ukraińscy strażacy podejmują heroiczne działania ratownicze w obliczu ataków wojennych na ich kraj. Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem jednostek OSP, na Ukrainę trafi sprzęt strażacki, tak bardzo tam w tej chwili potrzebny, do ratowania ludzkiego życia i zdrowia".

– powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Wsparcie w wysokości ponad 30 mln zł zostanie udzielone m.in. w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.