W ubiegły piątek 13 stycznia br. miało miejsce spotkanie Prezesa Zarządu Adama Skiby z Prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego Panem Stanisławem Lawerą, które stanowi kolejny krok do współpracy w zakresie przekazywania istotnych informacji dotyczących działań prowadzonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie programów pomocowych.

Programy te służą szeroko pojętej ochronie środowiska. Wśród nich znajdują się programy dedykowane w dużej mierze mieszkańcom obszarów wiejskich (Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”, Program Priorytetowy „Moja Woda”, Program priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”) w tym dedykowane bezpośrednio (Program priorytetowy „Agroenergia”, Program priorytetowy „Ogólnopolski programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie").

Chcąc poszerzyć grono beneficjentów tych programów pragniemy wspólnymi siłami dotrzeć z informacją do wszystkich Sołtysów województwa podkarpackiego, a za ich pośrednictwem do mieszkańców naszego województwa.

Soltysi

Informujemy, że w Przedstawicielstwie w Krośnie awaria nr telefonicznych: 13 436-14-35, 13 420-49-85 została usunięta.

 

 

 

 

Informujemy, że w Przedstawicielstwie w Krośnie występuje awaria nr telefonicznych: 13 436-14-35, 13 420-49-85.

Prosimy o dzwonienie na nr: 13 436-71-41.

Prosimy o wyrozumiałość - na tej linii może się połączyć tylko jedna osoba w danym czasie.

Poinformujemy, kiedy awaria zostanie usunięta.

 

 

 

Logo Holding Krosno

Polsko-francuskie konsorcjum rozpoczyna budowę bloku energetycznego w Krośnie

Konsorcjum firm Instal Warszawa i Paprec Energies rozpoczyna budowę Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Inwestycja powstaje przy ul. Sikorskiego w Krośnie, w sąsiedztwie Elektrociepłowni Krosno. Planowany termin zakończenia prac i oddania instalacji do użytku to wrzesień 2024 roku.

Miasto Krosno i Krośnieński Holding Komunalny przystępują do realizacji największej inwestycji w historii tej spółki - tj. budowy Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w Krośnie. Wartość inwestycji to ponad 135 mln zł (brutto).

Instalacja ma służyć do termicznego przetwarzania pozostałości z sortowania odpadów oraz do produkcji w skojarzeniu energii cieplnej (moc 6,4 MW) i energii elektrycznej (1,6 MW) na bazie tego paliwa. Rocznie w Bloku Energetycznym ma być spalanych ok. 22 tys. ton pozostałości z sortowania odpadów.

23 plansza

Gmina Miasto Rzeszów podpisała porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach programu "Stop Smog".

Wartość umowy to 1 mln 431 tys. zł, przy czym kwota współfinansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów wynosi 70% kosztów przeznaczonych na jego realizację.

W związku z realizacją porozumienia, w 27 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych zostanie poprawiona tzw. efektywność energetyczna. Zostaną również wymienione nieefektywne źródeł ciepła.

To dobra wiadomość dla mieszkańców województwa podkarpackiego. Podpisujemy dziś porozumienie z miastem Rzeszów, w ramach którego będą realizowane inwestycje dedykowane osobom najuboższym, które mają najniższe dochody i które – jeśli nie uzyskają wysokiego wsparcia dotacyjnego – nigdy takiej inwestycji nie przeprowadzą. Dzięki takim samorządom możemy dotrzeć do tych osób, możemy dofinansować koszty związane z wymianą tzw. "kopciuchów", ale i koszty związane, co bardzo istotne w dobie wysokich cen nośników energii, docieplenia domu. W sumie 27 gospodarstw domowych będzie miało sfinansowane docieplenie i wymianę źródła ciepła. Dziękuję miastu, że przystępuje do tego programu i w ten sposób chce zadbać o swoich mieszkańców - powiedział zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Prezes dodał, że w ramach programu "Stop Smog" podpisano już 20 porozumień.

Stop Smog