Wzory wniosków obowiązujące od 18.01.2017 r.

FORMULARZE WNIOSKÓW DO POBRANIA

Nazwa wniosku
Plik MS Word (DOC)
W-1 Formularz wniosku o pożyczkę dla jednostek samorządu terytorialnego

W-1
 
W-2 Formularz wniosku o pożyczkę dla przedsiębiorców

W-2
 
W-3 Formularz wniosku o dotację na zadanie inwestycyjne

W-3
 
W-4 Formularz wniosku o dotację na zadania nieinwestycyjne

W-4
 
W-5 Formularz wniosku o dotację na zadania w dziedzinie edukacji ekologicznej

W-5
 
W-6 Formularz wniosku o umorzenie pożyczki

W-6
 
W-7 Formularz wniosku o pożyczkę pomostową dla jednostek samorządu terytorialnego

W-7
 
W-8 Wniosek o pożyczkę na zadanie inwestycyjne z ochrony atmosfery - formularz dla przedsiębiorców i innych podmiotów

W-8
 
W-9Wniosek o pożyczkę na zadanie inwestycyjne z ochrony atmosfery - formularz dla jednostek sektora finansów publicznych

W-9
 
W-10Formularz wniosku o pożyczkę pomostową dla przedsiębiorców

W-10
 
W-11Formularz wniosku o dofinansowanie w formie dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie z udziałem środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

W-11
 
W-12Formularz wniosku o przekazanie środków dla Państwowej Jednostki Budżetowej

W-12
 
W-13Formularz wniosku na zadania związane z dostawą środków trwałych

W-13

W-14Formularz wniosku na zadania związane z Programem KAWKA III (wniosek wstępny)

W-14
 
W-15Formularz wniosku na zadania związane z Programem KAWKA II

W-15
 
W-16Wniosek o dotację na zadanie inwestycyjne z ochrony atmosfery

W-16
 
W-17

Wniosek do Programu "Przyjazny Dom" Komponent II - Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku można znaleźć tutaj


W-17
 
W-18

Wniosek do Programu "Przyjazny Dom" Komponent I - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d lub wykonanie podłączeń budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku można znaleźć tutaj


W-18
 
W-19

Wniosek do Programu PRZYJAZNY DOM Komponent III – Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku można znaleźć tutaj


W-19
 
Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: wtorek, 03, październik 2017 12:48
Odslony: 7151