Programy wspólne NFOŚiGW i WFOŚiGW

Program "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" przed 2014r.

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przystąpił wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do realizacji priorytetowego programu pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Procedura dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w RZESZOWIEREGULAMIN NABORU WNIOSKÓW organizowanego w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Wzór wniosku o dotację (W-11)

Azbest - wzór harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania    format DOCX
  format DOC


 

Azbest - wzór "Formularza zestawienia faktur i/lub rachunków"

Azbest - wzór "Protokołu odbioru częściowego/końcowego wykonanych prac z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest"

Azbest - wzór "Zestawienia kart przekazania odpadów"

Azbest - wzór "Pełnego rozliczenia zadania"

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: środa, 15, styczeń 2014 14:32
Odslony: 2338