PROSUMENT

W ramach programu „Prosument” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można pozyskać środki publiczne na wspieranie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii działających w oparciu o moduły fotowoltaiczne, pompy ciepła, źródła ciepła opalane biomasą, kolektory słoneczne, małe elektrownie wiatrowe oraz mikrokogenerację.
Dofinansowanie można uzyskać w formie pożyczki wraz z dotacją, do 100% kosztów, w tym w formie dotacji w zależności od instalacji do 40% dofinansowania.

Z uwagi, iż jest to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej więcej szczegółów dotyczących wysokości oraz warunków udzielania pożyczek wraz z dotacjami można uzyskać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: www.nfosigw.gov.pl, w części dotyczącej Programu Prosument.

Program realizowany będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, nie przewiduje się bezpośredniej obsługi osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Osoby te będą mogły ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem banków współpracujących z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje o bankach współpracujących będą zamieszczone na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 5 lutego 2015r.


Prawie 50 polskich miast podjęło walkę ze smogiem

Już teraz ich samorządy deklarują, że w najbliższych latach zlikwidują 19 tys. nieefektywnych, węglowych źródeł ciepła. Samorządowcy sięgają po dotacje oferowane na ten cel przez NFOŚiGW i Wojewódzkie Fundusze w ramach programu KAWKA. Wszyscy mają już przygotowane wieloletnie programy realizacji.

Większość zaplanowanych przedsięwzięć obejmie podłączenie obiektów ogrzewanych dotychczas przy pomocy pieców węglowych do miejskich sieci ciepłowniczych lub zastąpienie węglowego ogrzewania - gazowym. W wielu przypadkach budynki, w których dokonano wymiany źródła ciepła zostaną poddane kompleksowej termomodernizacji, osiągając tym samym cel oszczędności energii i obniżenia kosztów ogrzewania. W kilku przedsięwzięciach zaplanowano montaż kolektorów słonecznych lub pomp ciepła, które wspomagać będą w sposób bezemisyjny produkcję ciepłej wody.

26 listopada 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gościł 11 prezesów z funduszy, które przystąpiły do drugiego naboru w programie. Podczas spotkania zawarto umowy o współpracy, kontynuując tym samym wspólne działanie instytucji w ramach likwidacji głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w miastach.

Podpisanie umowy

Najwięcej miast, zainteresowanych programem KAWKA znajduje się na Górnym Śląsku, Mazowszu i w Małopolsce. Łącznie ponad 160 mln złotych zostanie rozdzielonych pomiędzy 11 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wdrażających program na terenie swoich województw.

Czytaj wiecej: Prawie 50 polskich miast podjęło walkę ze smogiem

Informacja o wznowieniu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z dziedziny Edukacja Ekologiczna i dotacji dla zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz nowego sprzętu do prowadzenia działań.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że wznawia nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z dziedziny Edukacja Ekologiczna i dotacji dla zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 27 października 2014r. do dnia 7 listopada 2014r. godz.15 30 i rozpatrywane do wyczerpania środków dotacyjnych ujętych w planie działalności WFOŚiGW w Rzeszowie na rok 2014.

Informacja o zamknięciu w roku 2014 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z dziedziny Edukacja Ekologiczna i Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów w trybie ciągłym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 31 lipca 2014 roku wstrzymuje do odwołania nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z zakresu Edukacja Ekologiczna oraz Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.
Wstrzymanie naboru związane jest z poziomem rozdysponowania środków. Wnioski o dofinansowanie złożone po 31 lipca 2014r. będą zwracane Wnioskodawcom, bez ich rozpatrzenia.
Informacja o ewentualnym wznowieniu przyjmowania wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu.

1 lipca - Dzień Informacyjny LIFE

Program LIFE – jedyny w UE instrument finansowy służący w całości ochronie środowiska przedstawia nową odsłonę. Perspektywa 2014-2020 to nowe szanse na pozyskanie środków na projekty służące ochronie środowiska i klimatu.

Już 1 lipca niepowtarzalna okazja by o LIFE dowiedzieć się więcej. Podczas siódmego Dnia Informacyjnego LIFE, który odbędzie się w Warszawie (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty przy ul. Bobrowieckiej 9) swoje doświadczenia przedstawią Beneficjenci już realizujący projekty. Na 25 stanowiskach będzie można poznać efekty ich działań, przedstawione zostaną założenia nowej perspektywy finansowania UE i program współfinansowania NFOŚiGW.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy (zgłoszenia do 26.06.2014 r.!!!) znajdują się pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,168,dzien-informacyjny-life-2014.html

Zapraszamy!