Tytuł Autor Odsłony
Nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 2.2 POIiŚ Barbara Bednarz 1866
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał Potwierdzenie ws. przyznania dofinansowania na realizację projektu unijnego Barbara Bednarz 1821
Ogłoszenie o naborze podmiotów zewnętrznych Marcin Pasieka 1717
Kolejne Potwierdzenie ws. przyznania dofinansowania dla projektu z Podkarpacia Barbara Bednarz 1711
Interpretacja zasad dot. kwalifikowania wydatków a obowiązek rozeznania rynku Barbara Bednarz 1968
Nowa wersja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1538
Nowe zalecenia dot. interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków Barbara Bednarz 1772
Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010r. przez Prezesa UZP Barbara Bednarz 1818
Stanowisko IZ odnośnie naruszenia art. 41 pkt 7 ustawy Pzp Barbara Bednarz 2275
Ogłoszenie o konkursach dla działań 2.1 i 2.2 PO IiŚ z dn. 10.12.2010 r. Marcin Pasieka 1992
Czwarta umowa o dofinansowanie w ramach I priorytetu POIiŚ podpisana Marcin Pasieka 2581
Kolejne Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu z Podkarpacia Barbara Bednarz 1804
Informacja nt. planowanego ogłoszenia o naborze wniosków-działanie 2.1 POIiŚ Barbara Bednarz 1899
Szkolenie dla beneficjentów z zakresu zamówień publicznych Barbara Bednarz 1945
Poradnik dla beneficjentów POIiŚ dotyczący zagrożeń w procedurze udziel.zam. publicznych Barbara Bednarz 2423
Podręcznik zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach PO IiŚ Barbara Bednarz 2627
Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków poniesionych w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 2292
Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 2518
Kolejna aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ Barbara Bednarz 1978
Listy rankingowe projektów w ramach VI naboru POIiŚ - I i II priorytet Barbara Bednarz 2107