Tytuł Autor Odsłony
Rozeznanie rynku: usługa dotyczaca wynajmu sali szkoleniowej i zapewnienia cateringu na szkolenie dla Beneficjentów POIiŚ Barbara Bednarz 1809
Szkolenia dla Beneficjentów w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 1560
Rozeznanie rynku - Dostawa krzeseł biurowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ Marcin Pasieka 1600
Rozeznanie rynku - Dostawa sprzętu biurowego - skanera płaskiego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ Marcin Pasieka 1713
Zatwierdzona lista rankingowa projektów w ramach priorytetu I POIiŚ Marcin Pasieka 1589
Zwiększenie dofinansowania dla projektu odpadowego Marcin Pasieka 1535
Podsumowanie wdrażania środowiskowych działań POIiŚ - I półrocze 2012r. Barbara Bednarz 1518
Rozeznanie rynku na świadczenie usługi w zakresie oszacowania wartości zadania Barbara Bednarz 1678
Rozeznanie rynku na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych Barbara Bednarz 1728
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania 2.1 POIiŚ z dn. 23.04.2012r. Barbara Bednarz 1852
Informacja dla potencjalnych wnioskodawców konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 Barbara Bednarz 1950
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania 1.1 POIiŚ z dn. 26.03.2012r. Barbara Bednarz 2049
Ogłoszenie o naborze podmiotów zewnętrznych Marcin Pasieka 1577
Gmina i Miasto Nisko realizuje projekt dofinansowany ze środków POIiŚ Barbara Bednarz 1665
Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 1645
Gmina i Miasto Nisko otrzymało Potwierdzenie ws. przyznania dofinansowania Barbara Bednarz 1501
Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 Barbara Bednarz 1756
Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1528
Pierwsza umowa w ramach działania 2.1 POIiŚ na Podkarpaciu Barbara Bednarz 1703
Unijne fundusze dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Barbara Bednarz 1772