Tytuł Autor Odsłony
Rozeznanie rynku: usługa dotyczaca wynajmu sali szkoleniowej i zapewnienia cateringu na szkolenie dla Beneficjentów POIiŚ Barbara Bednarz 1681
Szkolenia dla Beneficjentów w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 1445
Rozeznanie rynku - Dostawa krzeseł biurowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ Marcin Pasieka 1467
Rozeznanie rynku - Dostawa sprzętu biurowego - skanera płaskiego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ Marcin Pasieka 1591
Zatwierdzona lista rankingowa projektów w ramach priorytetu I POIiŚ Marcin Pasieka 1480
Zwiększenie dofinansowania dla projektu odpadowego Marcin Pasieka 1414
Podsumowanie wdrażania środowiskowych działań POIiŚ - I półrocze 2012r. Barbara Bednarz 1408
Rozeznanie rynku na świadczenie usługi w zakresie oszacowania wartości zadania Barbara Bednarz 1571
Rozeznanie rynku na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych Barbara Bednarz 1623
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania 2.1 POIiŚ z dn. 23.04.2012r. Barbara Bednarz 1738
Informacja dla potencjalnych wnioskodawców konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 Barbara Bednarz 1849
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania 1.1 POIiŚ z dn. 26.03.2012r. Barbara Bednarz 1932
Ogłoszenie o naborze podmiotów zewnętrznych Marcin Pasieka 1466
Gmina i Miasto Nisko realizuje projekt dofinansowany ze środków POIiŚ Barbara Bednarz 1544
Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 1518
Gmina i Miasto Nisko otrzymało Potwierdzenie ws. przyznania dofinansowania Barbara Bednarz 1412
Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 Barbara Bednarz 1650
Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1427
Pierwsza umowa w ramach działania 2.1 POIiŚ na Podkarpaciu Barbara Bednarz 1600
Unijne fundusze dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Barbara Bednarz 1665