Tytuł Autor Odsłony
Rozeznanie rynku: usługa dotyczaca wynajmu sali szkoleniowej i zapewnienia cateringu na szkolenie dla Beneficjentów POIiŚ Barbara Bednarz 1870
Szkolenia dla Beneficjentów w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 1623
Rozeznanie rynku - Dostawa krzeseł biurowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ Marcin Pasieka 1640
Rozeznanie rynku - Dostawa sprzętu biurowego - skanera płaskiego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ Marcin Pasieka 1766
Zatwierdzona lista rankingowa projektów w ramach priorytetu I POIiŚ Marcin Pasieka 1632
Zwiększenie dofinansowania dla projektu odpadowego Marcin Pasieka 1556
Podsumowanie wdrażania środowiskowych działań POIiŚ - I półrocze 2012r. Barbara Bednarz 1559
Rozeznanie rynku na świadczenie usługi w zakresie oszacowania wartości zadania Barbara Bednarz 1714
Rozeznanie rynku na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych Barbara Bednarz 1776
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania 2.1 POIiŚ z dn. 23.04.2012r. Barbara Bednarz 1919
Informacja dla potencjalnych wnioskodawców konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 Barbara Bednarz 1993
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania 1.1 POIiŚ z dn. 26.03.2012r. Barbara Bednarz 2074
Ogłoszenie o naborze podmiotów zewnętrznych Marcin Pasieka 1624
Gmina i Miasto Nisko realizuje projekt dofinansowany ze środków POIiŚ Barbara Bednarz 1697
Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 1675
Gmina i Miasto Nisko otrzymało Potwierdzenie ws. przyznania dofinansowania Barbara Bednarz 1546
Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 Barbara Bednarz 1780
Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1553
Pierwsza umowa w ramach działania 2.1 POIiŚ na Podkarpaciu Barbara Bednarz 1758
Unijne fundusze dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Barbara Bednarz 1792