Tytuł Autor Odsłony
Utworzenie list rankingowych Marcin Pasieka 1585
Informacja o konkursie dot. gospodarki niskoemisyjnej Marcin Pasieka 1744
Ogłoszenie o naborze ekspertów do oceny analizy ekonomiczno-finansowej Marcin Pasieka 1852
Rozeznanie rynku: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Marcin Pasieka 1556
Podpisanie Umowy o dofinansowanie z Łańcuckim Zakładem Komunalnym Marcin Pasieka 1546
Podpisanie Umowy o dofinansowanie z Gminą Trzebownisko Marcin Pasieka 1572
Ogłoszenie o naborze ekspertów do oceny analizy ekonomiczno-finansowej Marcin Pasieka 1855
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach I Priorytetu POIiŚ z dn. 14 czerwca 2013r. Barbara Bednarz 1624
Rzeszów otrzymał dofinansowanie na kolejny etap inwestycji wodno-ściekowej. Barbara Bednarz 1669
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działań: 1.1, 2.1, 2.2 POIiŚ z dn. 20.05.2013r. Barbara Bednarz 1630
Wkrótce nowe nabory wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ! Barbara Bednarz 1435
Nabór dla podmiotów zewnętrznych na świadczenie usług w zakresie kontroli procedur zawierania umów Marcin Pasieka 1701
Nowe!Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 POIiŚ z dn. 11.02.2013r. Barbara Bednarz 2262
Nowe!Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 POIiŚ z dn. 11.02.2013r. Barbara Bednarz 1937
Informacja o planowanych - nowych konkursach dla działań 1.1 oraz 2.1 POIiŚ Barbara Bednarz 1824
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.2 POIiŚ z dn. 10.12.2012r. Marcin Pasieka 1841
Nowelizacja Taryfikatora Marcin Pasieka 2119
Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu w ramach działania 1.1. POIiS Marcin Pasieka 1827
Rozeznanie rynku - na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ Marcin Pasieka 1815
Rozeznanie rynku: usługa dotycząca przeprowadzenia szkolenia dla Beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1680