Tytuł Autor Odsłony
Utworzenie list rankingowych Marcin Pasieka 1525
Informacja o konkursie dot. gospodarki niskoemisyjnej Marcin Pasieka 1696
Ogłoszenie o naborze ekspertów do oceny analizy ekonomiczno-finansowej Marcin Pasieka 1811
Rozeznanie rynku: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Marcin Pasieka 1514
Podpisanie Umowy o dofinansowanie z Łańcuckim Zakładem Komunalnym Marcin Pasieka 1490
Podpisanie Umowy o dofinansowanie z Gminą Trzebownisko Marcin Pasieka 1521
Ogłoszenie o naborze ekspertów do oceny analizy ekonomiczno-finansowej Marcin Pasieka 1808
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach I Priorytetu POIiŚ z dn. 14 czerwca 2013r. Barbara Bednarz 1598
Rzeszów otrzymał dofinansowanie na kolejny etap inwestycji wodno-ściekowej. Barbara Bednarz 1623
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działań: 1.1, 2.1, 2.2 POIiŚ z dn. 20.05.2013r. Barbara Bednarz 1607
Wkrótce nowe nabory wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ! Barbara Bednarz 1397
Nabór dla podmiotów zewnętrznych na świadczenie usług w zakresie kontroli procedur zawierania umów Marcin Pasieka 1669
Nowe!Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 POIiŚ z dn. 11.02.2013r. Barbara Bednarz 2208
Nowe!Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 POIiŚ z dn. 11.02.2013r. Barbara Bednarz 1888
Informacja o planowanych - nowych konkursach dla działań 1.1 oraz 2.1 POIiŚ Barbara Bednarz 1783
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.2 POIiŚ z dn. 10.12.2012r. Marcin Pasieka 1811
Nowelizacja Taryfikatora Marcin Pasieka 2064
Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu w ramach działania 1.1. POIiS Marcin Pasieka 1797
Rozeznanie rynku - na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ Marcin Pasieka 1754
Rozeznanie rynku: usługa dotycząca przeprowadzenia szkolenia dla Beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1621