Tytuł Autor Odsłony
Utworzenie list rankingowych Marcin Pasieka 1479
Informacja o konkursie dot. gospodarki niskoemisyjnej Marcin Pasieka 1650
Ogłoszenie o naborze ekspertów do oceny analizy ekonomiczno-finansowej Marcin Pasieka 1756
Rozeznanie rynku: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Marcin Pasieka 1468
Podpisanie Umowy o dofinansowanie z Łańcuckim Zakładem Komunalnym Marcin Pasieka 1436
Podpisanie Umowy o dofinansowanie z Gminą Trzebownisko Marcin Pasieka 1460
Ogłoszenie o naborze ekspertów do oceny analizy ekonomiczno-finansowej Marcin Pasieka 1760
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach I Priorytetu POIiŚ z dn. 14 czerwca 2013r. Barbara Bednarz 1553
Rzeszów otrzymał dofinansowanie na kolejny etap inwestycji wodno-ściekowej. Barbara Bednarz 1573
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działań: 1.1, 2.1, 2.2 POIiŚ z dn. 20.05.2013r. Barbara Bednarz 1560
Wkrótce nowe nabory wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ! Barbara Bednarz 1347
Nabór dla podmiotów zewnętrznych na świadczenie usług w zakresie kontroli procedur zawierania umów Marcin Pasieka 1616
Nowe!Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 POIiŚ z dn. 11.02.2013r. Barbara Bednarz 2137
Nowe!Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 POIiŚ z dn. 11.02.2013r. Barbara Bednarz 1831
Informacja o planowanych - nowych konkursach dla działań 1.1 oraz 2.1 POIiŚ Barbara Bednarz 1739
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.2 POIiŚ z dn. 10.12.2012r. Marcin Pasieka 1760
Nowelizacja Taryfikatora Marcin Pasieka 1907
Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu w ramach działania 1.1. POIiS Marcin Pasieka 1755
Rozeznanie rynku - na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ Marcin Pasieka 1683
Rozeznanie rynku: usługa dotycząca przeprowadzenia szkolenia dla Beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1570