Tytuł Autor Odsłony
Realizacja projektów przygotowawczych dla inwestycji wodno-ściekowych na Podkarpaciu Barbara Bednarz 1701
Gmina Pawłosiów poprawia system oczyszczania i odprowadzania ścieków dzięki dofinansowaniu unijnemu Barbara Bednarz 1244
Unijne pieniądze na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Rymanowie Barbara Bednarz 1372
Podpisanie Umowy o dofinansowanie z MPWiK w Rzeszowie na realizację projektu "Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie" Marcin Pasieka 1381
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi POIiŚ z dn. 19.05.2014r. Barbara Bednarz 1679
Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Świlcza na rozbudowę oczyszczalni ścieków Barbara Bednarz 1824
Beneficjenci włączyli się do akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich Barbara Bednarz 1802
"Ale się zmieniło!" Ruszył Plebiscyt na najciekawsze inwestycje minionego 10-lecia Barbara Bednarz 1578
10 lat Polski w Unii Europejskiej Barbara Bednarz 1637
Fundusze unijne na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wierzawicach Barbara Bednarz 1391
Uwaga!Wyjaśnienie do konkursu nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014 dotyczące kryterium wielkości rekultywowanego składowiska odpadów Barbara Bednarz 1205
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania 2.1 POIiŚ z dn. 28.03.2014r. Barbara Bednarz 1277
Zmiany w naborze wniosków o dofinansowanie projektów - konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 Barbara Bednarz 1203
Podpisanie Umowy o dofinansowanie z MPWiK w Rzeszowie Marcin Pasieka 1590
Ogłoszenie o naborach wniosków w ramach I priorytetu POIiŚ z dn. 31.01.2014r. Barbara Bednarz 1887
Wywiad z Panią Minister Anetą Wilmańską Marcin Pasieka 1393
Podpisanie Umowy o dofinansowanie z Gminą Głogów Młp. Marcin Pasieka 1736
Informacja ze szkolenia dla Beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko, Rzeszów, listopad 2013r. Marcin Pasieka 1461
Rozeznanie rynku na usługę dotyczącą wynajmu sali szkoleniowej i zapewnienia cateringu na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów POIiŚ Barbara Bednarz 1465
Ogłoszenie o naborze wniosków do działania 1.1 POIiŚ z dn. 20.09.2013r. - XI runda konkursowa Barbara Bednarz 1594