Tytuł Autor Odsłony
Realizacja projektów przygotowawczych dla inwestycji wodno-ściekowych na Podkarpaciu Barbara Bednarz 1772
Gmina Pawłosiów poprawia system oczyszczania i odprowadzania ścieków dzięki dofinansowaniu unijnemu Barbara Bednarz 1308
Unijne pieniądze na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Rymanowie Barbara Bednarz 1422
Podpisanie Umowy o dofinansowanie z MPWiK w Rzeszowie na realizację projektu "Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie" Marcin Pasieka 1416
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi POIiŚ z dn. 19.05.2014r. Barbara Bednarz 1726
Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Świlcza na rozbudowę oczyszczalni ścieków Barbara Bednarz 1880
Beneficjenci włączyli się do akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich Barbara Bednarz 1831
"Ale się zmieniło!" Ruszył Plebiscyt na najciekawsze inwestycje minionego 10-lecia Barbara Bednarz 1627
10 lat Polski w Unii Europejskiej Barbara Bednarz 1685
Fundusze unijne na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wierzawicach Barbara Bednarz 1439
Uwaga!Wyjaśnienie do konkursu nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014 dotyczące kryterium wielkości rekultywowanego składowiska odpadów Barbara Bednarz 1242
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania 2.1 POIiŚ z dn. 28.03.2014r. Barbara Bednarz 1318
Zmiany w naborze wniosków o dofinansowanie projektów - konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 Barbara Bednarz 1242
Podpisanie Umowy o dofinansowanie z MPWiK w Rzeszowie Marcin Pasieka 1636
Ogłoszenie o naborach wniosków w ramach I priorytetu POIiŚ z dn. 31.01.2014r. Barbara Bednarz 1939
Wywiad z Panią Minister Anetą Wilmańską Marcin Pasieka 1421
Podpisanie Umowy o dofinansowanie z Gminą Głogów Młp. Marcin Pasieka 1791
Informacja ze szkolenia dla Beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko, Rzeszów, listopad 2013r. Marcin Pasieka 1486
Rozeznanie rynku na usługę dotyczącą wynajmu sali szkoleniowej i zapewnienia cateringu na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów POIiŚ Barbara Bednarz 1506
Ogłoszenie o naborze wniosków do działania 1.1 POIiŚ z dn. 20.09.2013r. - XI runda konkursowa Barbara Bednarz 1619