Tytuł Autor Odsłony
Aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 1831
Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania warunków kontraktowych FIDIC Barbara Bednarz 1932
Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ Barbara Bednarz 1732
Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 1764
Ogólnopolski konkurs fotograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich Barbara Bednarz 1783
Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach III naboru - konkurs nr 3/POIiŚ/1.1/11/2008 Barbara Bednarz 1797
Podpisano umowy o dofinansowanie na realizację projektów z województwa podkarpackiego Barbara Bednarz 2089
Ogłoszenie o konkursach dla działań 1.1, 2.1, 2.2 POIiŚ z dn. 13.03.2009 r. Barbara Bednarz 2079
Potwierdzenie przyznania dofinansowania dla projektów z Podkarpacia Barbara Bednarz 2197
Interpretacja kryteriów formalnych i merytorycznych Barbara Bednarz 1901
Szkolenie dla beneficjentów Ilona Tomczyk 1900
Ogłoszenie o konkursach dla działań 1.1, 2.1, 2.2 POIiŚ z dn. 15.01.2009 r. Barbara Bednarz 2045
Listy rankingowe wniosków złożonych w ramach I i II naboru dla działań 1.1 i 2.2 POIiŚ Barbara Bednarz 1872
Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ 2007-2013 Barbara Bednarz 2186
Nowa ustawa dot. m.in. ocen oddziaływania na środowisko z dn. 03.10.2008 r. Barbara Bednarz 1977
Aktualizacja listy projektów indywidualnych Barbara Bednarz 1917
Ogłoszenie o nowych konkursach dla działań 1.1 i 2.2 POIiŚ z dn. 30.09.2008 r. Barbara Bednarz 2174
Kolejne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej PO IiŚ Barbara Bednarz 1853
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I osi POIiŚ Barbara Bednarz 2046
Ogłoszenie o nowych konkursach dla działań 1.1 i 2.2 POIiŚ z dn. 30.06.2008 r. Barbara Bednarz 2451