Tytuł Autor Odsłony
Aktualna interpretacja IZ POIiŚ - kwalifikowanie wydatków w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 1827
Zalecenia MRR dot. pojęcia "Zezwolenie na inwestycję" na potrzeby wniosku o dofinansowanie Barbara Bednarz 1994
II Międzynarodowa Konferencja dla Beneficjentów Barbara Bednarz 1758
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów POIiŚ w WFOŚiGW w Rzeszowie Barbara Bednarz 1873
Podręcznik Wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1864
Stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych Barbara Bednarz 2093
Informacja dla beneficjentów o zmianie płatnika Barbara Bednarz 1678
Ogłoszenie o konkursach dla działań 1.1, 2.1, 2.2 POIiŚ z dn. 30.09.2009 Barbara Bednarz 2256
Zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1774
Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 1828
Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 1806
Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1578
Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 1713
Umowa o współpracy między beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków Barbara Bednarz 2248
Aktualizacja nowej strony internetowej Ministerstwa Środowiska Barbara Bednarz 1620
Kolejna Umowa o dofinansowanie projektu z Podkarpacia podpisana Barbara Bednarz 1766
Opublikowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ Barbara Bednarz 1992
Pierwszy numer Biuletynu Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1609
Listy rankingowe wniosków złożonych w ramach IV i V naboru Barbara Bednarz 1823
Kolejne Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu z Podkarpacia Barbara Bednarz 1814