Tytuł Autor Odsłony
Aktualna interpretacja IZ POIiŚ - kwalifikowanie wydatków w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 2026
Zalecenia MRR dot. pojęcia "Zezwolenie na inwestycję" na potrzeby wniosku o dofinansowanie Barbara Bednarz 2157
II Międzynarodowa Konferencja dla Beneficjentów Barbara Bednarz 1893
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów POIiŚ w WFOŚiGW w Rzeszowie Barbara Bednarz 1980
Podręcznik Wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1991
Stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych Barbara Bednarz 2242
Informacja dla beneficjentów o zmianie płatnika Barbara Bednarz 1821
Ogłoszenie o konkursach dla działań 1.1, 2.1, 2.2 POIiŚ z dn. 30.09.2009 Barbara Bednarz 2413
Zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1916
Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 2000
Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 2009
Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1700
Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 1886
Umowa o współpracy między beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków Barbara Bednarz 2479
Aktualizacja nowej strony internetowej Ministerstwa Środowiska Barbara Bednarz 1788
Kolejna Umowa o dofinansowanie projektu z Podkarpacia podpisana Barbara Bednarz 1912
Opublikowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ Barbara Bednarz 2159
Pierwszy numer Biuletynu Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1779
Listy rankingowe wniosków złożonych w ramach IV i V naboru Barbara Bednarz 1993
Kolejne Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu z Podkarpacia Barbara Bednarz 1938