Tytuł Autor Odsłony
Aktualna interpretacja IZ POIiŚ - kwalifikowanie wydatków w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 1966
Zalecenia MRR dot. pojęcia "Zezwolenie na inwestycję" na potrzeby wniosku o dofinansowanie Barbara Bednarz 2128
II Międzynarodowa Konferencja dla Beneficjentów Barbara Bednarz 1852
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów POIiŚ w WFOŚiGW w Rzeszowie Barbara Bednarz 1959
Podręcznik Wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1962
Stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych Barbara Bednarz 2209
Informacja dla beneficjentów o zmianie płatnika Barbara Bednarz 1796
Ogłoszenie o konkursach dla działań 1.1, 2.1, 2.2 POIiŚ z dn. 30.09.2009 Barbara Bednarz 2390
Zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1889
Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 1959
Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 1945
Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1674
Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 1825
Umowa o współpracy między beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków Barbara Bednarz 2412
Aktualizacja nowej strony internetowej Ministerstwa Środowiska Barbara Bednarz 1750
Kolejna Umowa o dofinansowanie projektu z Podkarpacia podpisana Barbara Bednarz 1869
Opublikowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ Barbara Bednarz 2115
Pierwszy numer Biuletynu Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1740
Listy rankingowe wniosków złożonych w ramach IV i V naboru Barbara Bednarz 1952
Kolejne Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu z Podkarpacia Barbara Bednarz 1904